ვისცერური მასაჟი
8-10
თებერვალი
მანუალური ზემოქმედება მუცლის ღრუს ორგანოებზე
შესასწავლი ტექნიკები აღადგენს:
10:00-18:00
მუშაობის მსუბუქი ტექნიკა
ოსტეოპათიური მიდგომა
საჭმლის ნორმალურ მონელებას
ბიომექანიკას წელის არეში
დაეუფლებით
ღვიძლის, კუჭის, მუცლის ღრუსა და არეთა შორის გარდამავალი ლიგატების მოდუნების ტექნიკებს
დეტალურად გავარჩევთ მუცლის ღრუს ორგანოების თეორიულ და პრაქტიკულ ანატომიას
საჭმლის მომნელებელი სისტემის სრულ ანატომიას
თქვენ შეისწავლით
ისწავლით, თუ როგორ მიაღწიოთ მუცლის ღრუს სტრუქტურებზე ზემოქმედების სასურველ დონეს
დისფუნქციების დიაგნოსტიკა და კორექცია
სემინარი ტარდება რუსულ ენაზე
დაამუშავებთ
ყოველი მონაწილე მასწავლებელთან ინდივიდუალურად დაამუშავებს თითეულ ტექნიკას, ვიდრე არ დაეუფლება მას და არ გაიმყარებს პრაქტიკულ ცოდნას.
სემინარი
საინტერესოა მასაჟისტებისა და რეაბილიტოლოგებისთვის
ანატომია, ღვიძლის ლიგატები და არეთა შორის გარდამავალი სპინქტერები
ნაწლავები. გამეორება.
კუჭის ლიგატები, კუჭქვეშა ჯირკვალი, ნაწლავები
ლიზა ასტახოვა
უმაღლესი კატეგორიის ოსტეოპათი, თბილისის ოსტეოპათიური ცენტრისა და ოსტეოპათიის კავკასიური სკოლის დამფუძნებელი.
სემინარს უძღვება
მონაწილეობისთვის აუცილებელია ანატომიის საბაზისო ცოდნა.
1 დღე
3 დღე
2 დღე
მუცლის ღრუს ორგანოების თეორიული და პრაქტიკული ანატომია
ოდის სპინქტერი. პილორუსის სპინქტერი.
თორმეტგოჯა ნაწლავი
დუოდენალური მილი. ტრეიცის ლიგატი.
ღვიძლი. ღვიძლის ლიგატები. ნაღვლის ბუშტი.
კუჭი. კუჭის ლიგატები. კუჭის დაწევა. საყლაპავის თიაქარი.
კუჭქვეშა ჯირკვალი
ილიოცეკალური კუთხე
აღმავალი მსხვილი ნაწლავი, განივი მსხვილი ნაწლავი, დაღმავალი მსხვილი ნაწლავი
სიგმოიდური ნაწლავი, სიგმო-რექტალური კუთხე, სწორი ნაწლავი.
წვრილი ნაწლავი. წვრილი ნაწლავის მეზენტერია.
გამეორება
10-19
მეცადინეობის დრო
სემინარის ღირებულება
600 ლარი
3
სრული დღე
1
საათი - სადილისთვის განკუთვნილი შესვენება